Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Aquest tràmit us permet obtenir la targeta definitiva d'aparcament per tal de facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. 
D'altra banda també es pot tramitar una targeta provisional per malalties d'extrema gravetat (TAP) adreçada a aquelles persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat, que li suposi fefaentment, una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement, no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament.

La mobilitat reduïda és assimilable al barem de mobilitat de la valoració de la discapacitat, d'acord amb la normativa aplicable. Trobareu més informació a Targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Departament de Drets Socials (gencat.cat)

Un cop es comprovi que les dades són correctes es notificarà a la persona persona per tal que vingui a l'Ajuntament a signar i recollir la targeta.

Qui ho pot sol.licitar

Targeta d'aparcament com a  persona titular conductora

Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Targeta d'aparcament com a  persona titular no conductora

Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d'aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'informe emès pel Centre d'Atenció a Discapacitats.

Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d'Atenció a Discapacitats.

Condicions

Les persones que disposin de la targeta d'aparcament de mobilitat reduïda a Manlleu podran aparcar a les places de mobilitat reduïda, la zona blava i les zones de càrrega i descàrrega. 

Podeu consultar el Mapa de mobilitat de Manlleu

Documentació que cal aportar

Una fotografia de tipus carnet de la persona titular

Resolució del grau de discapacitat expedit per la Generalitat

En el cas que la persona tingui una discapacitat visual i no superi el barem de mobilitat, còpia de la documentació del Centre d'Atenció a les Persones amb Discapacitat (CAD) on consti que la persona interessada té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen