Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Comunicació prèvia d'obres per instal·lacions de plaques solars en sol urbà

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Comunicació prèvia d'obres per instal·lacions de plaques solars en sol urbà

Comunicació prèvia d'obres per instal·lacions de plaques solars en sol urbà

Aquest tràmit us permet comunicar a l'Ajuntament la instal·lació i/o remodelació de sistemes d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica als habitatges de la zona urbana de Manlleu. En cas que la instal·lació estigui ubicada en sòl no urbanitzable caldrà sol·licitar una Sol·licitud de llicència d'obres sense projecte

En tractar-se d'obres de comunicació prèvia no s'emet resolució. L'obra es pot dur a terme a partir del moment en què s'ha efectuat la comunicació.

Un cop realitzada l'obra podreu sol·licitar la Bonificació de l'IBI per a la instal·lació de plaques solars que s'efectuarà a partir de l'any següent a la posada en marxa de la instal·lació fotovoltaica

Taxa

69€ taxa de gestió 

3,78% del pressupost de l'obra (ICIO)

Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.

Documentació que cal aportar

Memòria de la instal·lació de les plaques solars

Declaració responsable de l'empresa constructora

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen