Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de llicència de divisió en propietat horitzontal

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de llicència de divisió en propietat horitzontal

Sol·licitud de llicència de divisió en propietat horitzontal

La divisió horitzontal s'ha de realitzar quan comporta un increment del número d'habitatges o establiments, així com en les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament, independentment dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.

Taxa

164€ edificis fins a 3 habitatges/establiments

236€ edificis fins a 4 a 12 habitatges/establiments

251€ edificis més de 12 habitatges/establiments

Documentació que cal aportar

Memòria justificativa del nombre d'habitatges, establiments o altres elements amb el planejament urbanístic i la legislació sectorial aplicables

Plànols amb el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, superfície i ús

Nota simple o certificació del Registre de la Propietat en què consti la descripció de la finca o edificació

Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges o establiments respecte de la llicència anterior

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen