Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de llicència del domini públic per a companyies de serveis (canalització de gas, electricitat, aigua potable i clavegueram)

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de llicència del domini públic per a companyies de serveis (canalització de gas, electricitat, aigua potable i clavegueram)

Sol·licitud de llicència del domini públic per a companyies de serveis (canalització de gas, electricitat, aigua potable i clavegueram)

Aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització del domini públic corresponent a obres de canalització i rases en via pública en referència als serveis de gas, aigua i electricitat 

Qui ho pot sol.licitar

Les empreses de gestió d'infraestructures de gas, aigua i electricitat o bé particulars que assumeixin directament aquestes obres

Documentació que cal aportar

Memòria del projecte

Plànol o croquis a escala de les obres previstes

Full d'assumeix de la direcció de l'obra signat pel tècnic

En els casos d'afectar vies de la Diputació cal adjuntar el permís de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viaries. Podeu realitzar el tràmit a: Catàleg de Peticions (diba.cat)

     Carretera de Roda

     Carretera d'Olot

     Carrer Rusiñol

     Passeig de Sant Joan (trams sense vies laterals)

     Via Ausetània

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen