Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Comunicació de local comercial tancat i finalització de l'activitat econòmica a efectes de la taxa de residus municipal

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Comunicació de local comercial tancat i finalització de l'activitat econòmica a efectes de la taxa de residus municipal

Comunicació de local comercial tancat i finalització de l'activitat econòmica a efectes de la taxa de residus municipal

Aquest tràmit permet comunicar la situació de local comercial tancat per tal de pagar només la taxa fixa de residus i quedar exempt de la taxa variable.

En el cas que posteriorment el local comercial canviï la seva situació caldrà realitzar el tràmit "Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge"

Qui ho pot sol.licitar

Persones propietàries del local comercial

Termini

De l'1 de gener a l'1 d'octubre per tal que s'apliqui el canvi de taxa l'any en curs

Documentació a aportar

Documentació de tancament de l'activitat: justificant de presentació del model 036 o 037 a l'Agència Tributària

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen