Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica

Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica

Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar la bonificació un cop s'hagi realitzat la instal·lació de les plaques solars. L'Ajuntament comprovarà que s'hagi sol·licitat prèviament la comunicació o llicència d'obres i s'hagi autoritzat la seva instal·lació.

La bonificació s'iniciarà l'any següent de la posada en marxa de la instal·lació.

Documentació que cal aportar

Documentació de la Generalitat de Catalunya que acrediti que la instal·lació solar fotovoltaica està executada i legalitzada

Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)

Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) d'una instal·lació generadora

En el cas que l'habitatge sigui nou: projecte constructiu que justifiqui que la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum no serveix per cobrir la contribució solar mínima que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen