Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud d'accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí

Sol·licitud d'accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí

L'accés a la plaça Fra Bernadí amb vehicle està restringit, excepte als vehicles autoritzats i càrrega i descàrrega en l'horari d'accés lliure de 9h a 12h del matí  i amb un temps inferior a 15 minuts. Fora d'aquest horari cal sol·licitar una autorització d'accés ja que mitjançant control fotogràfic es sanciona a les persones que hi accedeixen amb vehicle.
Es pot sol·licitar l'autorització per a un màxim de 2 vehicles per establiment / habitatge. Les matricules d'aquests vehicles seran les que constaran a la base de dades del sistema de control fotogràfic. En cas que hi hagi algun canvi de vehicle s'haurà de notificar la nova matricula.

Qui ho pot sol.licitar

Poden sol·licitar l'accés de manera indefinida:

Persones residents en aquesta zona

Persones propietàries d'habitatges, locals o garatges ubicats en aquesta zona

Persones llogateres d'habitatges, locals o garatges ubicats en aquesta zona

Empreses proveïdores d'establiments comercials. En aquest cas es prioritzarà l'accés de 9h a 12h del matí i caldrà justificar correctament l'accés fora d'aquest horari.

Poden sol·licitar l'accés temporal:

Empreses d'obres o serveis que hagin d'accedir de manera temporal o puntualment per necessitats professionals. En aquests casos un cop presentada la sol·licitud la Policia Local valorarà la necessitat i es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per tal de confirmar l'accés.

Termini de sol·licitud

Es recomana realitzar la sol·licitud amb un mínim de 48 hores abans de l'accés a la plaça.

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen