Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud d'autorització d'aparcament en zona verda

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'autorització d'aparcament en zona verda

Sol·licitud d'autorització d'aparcament en zona verda

Autorització per a aparcar a una de les 3 zones verdes d'estacionament controlat de Manlleu amb un cost de 0,20€ al dia o 1€ setmanal

Qui ho pot sol·licitar

Persones empadronades a les zones definides d'aparcament en zona verda o bé titulars d'una activitat comercial. Consulteu els documents informatius amb la delimitació de zones.

Condicions

Els vehicles autoritzats per a aparcar a les zones verdes no poden superar les 9 places, ni els 6m de longitud ni els 3500kg de pes màxim autoritzat (PMA)

És imprescindible estar donat d'alta de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica al municipi i haver realitzat el pagament de l'exercici anterior

No es garanteix que es disposi de places lliures en tot moment, ja que està subjecte a la rotació de vehicles

Només es podran utilitzar les places d'aparcament d'una de les zones A, B o C en funció de la ubicació de l'habitatge o de l'activitat comercial 

Documentació que cal aportar

En cas de vehicle a nom d'un altre familiar, cotxe d'empresa o renting: pòlissa d'assegurança on consti el nom de la persona sol·licitant

Qualsevol altre acreditació necessària per a poder autoritzar l'aparcament en zona verda

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen