Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de tall de carrer amb afectacions de trànsit

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de tall de carrer amb afectacions de trànsit

Sol·licitud de tall de carrer amb afectacions de trànsit

Autorització per a tallar el carrer de manera total o parcial en cas que afecti al trànsit de vehicles. Un cop la Policia hagi comprovat que el tall es pot realitzar, caldrà que en el moment de tallar el carrer la persona responsable truqui a la Policia per informar en quin moment es talla el carrer i que torni a trucar quan es torni a obrir per tal que la Policia ho comprovi. 
La carta de pagament que s'enviarà a posterior es basarà amb l'informe de Policia per tal de calcular l'import a pagar segons el tipus de carrer i les hores de tallament.

Termini de sol·licitud

Les sol·licituds de tallament cal presentar-les amb una antelació mínima de 24 hores donat que pel contrari no podran ser autoritzades, excepte els tallaments per raó d'urgència, els quals cal dirigir-se a la recepció de la Policia Local per autoritzar-los si s'escau.

Taxa

L'import de la taxa varia segons la classificació del tipus de carrer:

Xarxa viària principal: 30€/hora

Xarxa viària secundària: 20€/hora

Xarxa viària local: 10€/hora

Aquests imports no són fraccionables i l'hora és l'import mínim en cada cas. En el moment de realitzar el tràmit es pot pagar amb targeta bancària o bizum.

Podeu consultar la classificació dels carrers al Mapa de Mobilitat i Transport de Manlleu 

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen