Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de llicència de gual

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de llicència de gual

Sol·licitud de llicència de gual

Aquest tràmit permet obtenir la llicència de gual per a prohibir l'aparcament i facilitar l'entrada i sortida de vehicles.
Només es concedirà el gual si existeix un accés possible i si es destina exclusivament a la guarda de vehicles. La Policia Local i el personal tècnic d'Urbanisme comprovaran la justificació i la ubicació del gual aprovant o denegant la sol·licitud per motius de seguretat viària.

En cas que s'obtingui la llicència de gual el rebaix de la vorera i la pintura de la línia groga anirà a càrrec de la persona sol·licitant. 

Qui ho pot sol.licitar

Les persones propietàries de l'immoble i les titulars del local que es destina a la guarda de vehicles.

Taxa

22€ de la placa de gual. Es paga en el moment de recollir la placa a l'Ajuntament.

10€ anuals (s'afegeixen a la taxa de 30 € anuals que es paga por disposar d'entrada i sortida de vehicles) 

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen