Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud d'alta individual al padró municipal d'habitants

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'alta individual al padró municipal d'habitants

Sol·licitud d'alta individual al padró municipal d'habitants

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'alta al padró municipal d'habitants de Manlleu. Un cop revisada la sol·licitud, si és correcte i s'ha adjuntat tota la documentació necessària, rebreu per correu electrònic la confirmació d'empadronament a la nova adreça. A partir d'aquest moment podreu obtenir els volants i/o certificats d'empadronament.

En cas contrari, l'Ajuntament us enviarà un requeriment de la documentació que falti aportar per tal de poder realitzar l'empadronament.

Qui ho pot sol·licitar

Persones majors d'edat que disposin de documentació acreditativa de propietat o lloguer de l'habitatge

Documentació que cal aportar

Dades de la persona:

DNI/NIE/Passaport vigent

En cas de persona propietària de l'habitatge:

L'Ajuntament comprovarà les dades de la propietat 

En cas de persona llogatera:

Contracte d'arrendament en vigor (totes les pàgines del contacte), si és el cas

Últim rebut del lloguer o bé factura de subministraments (gas, aigua o llum)

En cas que el contracte de lloguer no estigui al nom de la persona que es vol empadronar:

Model A1- Autorització d'empadronament al domicili (propietari/arrendatari)

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen