Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Sol·licitud de llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos o renovació de l'autorització quan l'animal ja estigui censat a Manlleu.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que sigui propietària o que passegi per espais públics un gos considerat potencialment perillós.

Termini de sol·licitud

La sol·licitud de llicència cal presentar-la durant els 3 mesos posteriors al naixement o a l'adquisició de l'animal i té una vigència de 5 anys.

Taxa

30€ Alta i renovació de la llicència de tinença i conducció de gossos perillosos

20€ Alta i renovació de la llicència de conducció de gossos perillosos

Documentació que cal portar

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica expedit en un centre mèdic autoritzat

Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut de l’últim pagament

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents 

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen