Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de baixa de persones empadronades a l'habitatge que ja no hi viuen

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de baixa de persones empadronades a l'habitatge que ja no hi viuen

Sol·licitud de baixa de persones empadronades a l'habitatge que ja no hi viuen

Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa de persones empadronades al vostre  habitatge i que declareu que ja no hi viuen.

Les baixes de persones empadronades comporten diverses gestions i notificacions a aquestes persones per tal de comprovar que realment no viuen al domicili. La baixa es fa efectiva quan es disposa de l'informe favorable del consell d'empadronament estatal.

Qui ho pot sol·licitar

Aquest tràmit només el pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge o bé  la persona titular del contracte de lloguer

Documentació a adjuntar

Contracte de lloguer en cas de ser la persona titular

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen