Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de baixa del padró municipal d'habitants per canvi de residència, marxa a l'estranger o defunció

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de baixa del padró municipal d'habitants per canvi de residència, marxa a l'estranger o defunció

Sol·licitud de baixa del padró municipal d'habitants per canvi de residència, marxa a l'estranger o defunció

Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa del padró municipal en els casos següents:

Baixa per canvi de residència a un altre domicili (només en cas que encara no s'hagi automatitzat el canvi en el moment d'empadronar-se a un altre municipi)

Baixa per defunció (cal adjuntar el certificat literal de defunció)

Baixa per marxar a l'estranger (només és necessari per a persones amb NIE/Passaport)

Les baixes es realitzen al moment de la sol·licitud sempre i quan s'aporti la documentació necessària.

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen