Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de modificació de dades personals del padró municipal d'habitants

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de modificació de dades personals del padró municipal d'habitants

Sol·licitud de modificació de dades personals del padró municipal d'habitants

Aquest tràmit permet modificar les dades que consten actualment al padró municipal d'habitants:

Número de document d'identificació: canvi de NIE a DNI o nou passaport

Nom i cognoms: canvi de nom o canvi d'ordre de cognoms

Sexe

Data i/o lloc de naixement

Nivell d'estudis

Qualsevol altre error detectat en les dades

Documentació que cal aportar

El document que acrediti la modificació sol·licitada

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen