Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud del servei d'atenció domiciliària - SAD

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud del servei d'atenció domiciliària - SAD

Sol·licitud del servei d'atenció domiciliària - SAD

El SAD ofereix que un equip de professionals pugui atendre les persones o famílies al seu domicili amb l'objectiu de prevenir situacions de risc, assistir i educar.

Qui ho pot sol·licitar

Persones amb mancances físiques, psíquiques o socials. Es prioritzaran les situacions de persones grans i persones amb malalties físiques o psíquiques amb greus problemàtiques socials.

Documentació que cal aportar

Informe mèdic que acrediti la situació de salut

En cas de no autoritzar la consulta de dades del nivell de renda per part de l'Ajuntament, cal adjuntar la última declaració de renda i/o els moviments bancaris del últims 12 mesos

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen