Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud d'arranjament d'habitatges per a promoure l'autonomia personal

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'arranjament d'habitatges per a promoure l'autonomia personal

Sol·licitud d'arranjament d'habitatges per a promoure l'autonomia personal

Sol·licitud per a participar al programa d'arranjaments d'habitatges de la Diputació de Barcelona que promou l'autonomia personal i la millora de la qualitat de vida de les persones grans i les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges.

Consisteix en la realització de reformes bàsiques d'adaptació funcional en els habitatges i la instal·lació d'ajudes tècniques, inclosos elements de desplaçament, de llit i per a la comunicació: 

Banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal

En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús

Adaptació per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit

Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis

Qui ho pot sol·licitar

Persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics.

Persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).

Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Persones amb capacitat econòmica insuficient

Termini de sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment i es resoldran i executaran si és el cas l'any següent.

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen