Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud d'informe d'integració per renovació

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'informe d'integració per renovació

Sol·licitud d'informe d'integració per renovació

L'informe d'integració social valora el grau d'esforç d'integració de la persona estrangera en procés de renovació o modificació de la seva autorització de residència temporal i que no compleix tots els requisits necessaris. Aquest informe té en compte la realització de cursos, activitats sociolaborals, culturals i lingüístiques (català i castellà) i haver participat en serveis d'acollida degudament acreditats. 

Un cop rebuda la sol·licitud, l'Ajuntament verificarà les dades aportades i es convocarà a la persona per a realitzar una entrevista. Si la documentació i l'entrevista és favorable l'Ajuntament remetrà la proposta d'informe municipal a la Generalitat de Catalunya per tal que puguin fer arribar l'informe definitiu directament a la persona interessada en un termini de 30 dies hàbils. Aquest informe té una validesa de 3 mesos a partir de la data de la signatura que figura a l'informe. 

Qui ho pot sol·licitar

Persones estrangeres no comunitàries majors de 16 anys empadronades a Manlleu que estiguin tramitant la renovació del permís de residència temporal

Documentació que cal aportar

 Passaport vigent complet

NIE complet pendent de renovar

Documentació acreditativa dels esforços d'integració a través del seguiment de programes d'inserció sociolaborals i culturals, de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials

Altres documents que la persona sol·licitant consideri que poden ser determinants de la seva integració social.

Taxa

16€

En el moment de realitzar el tràmit es pot pagar amb targeta bancària o bizum

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen