Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud d'informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament

Sol·licitud d'informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament

Aquest tràmit permet sol·licitar un uniforme que acredita que la persona que vol reagrupar disposa d'un habitatge que compleix amb els requisits mínims que estableix la legislació vigent. El llindar màxim de l'ocupació de l'habitatge és:

1 persona per habitació: + de 5m2

2 persones per habitació: + de 8m2

3 persones per habitació: + de 12m2

Un cop rebuda la sol·licitud, l'Ajuntament verificarà les dades aportades i el personal tècnic de l'Ajuntament farà una visita al domicili. Si el domicili compleix les condicions l'Ajuntament remetrà la proposta d'informe municipal a la Generalitat de Catalunya per tal que puguin fer arribar l'informe definitiu directament a la persona interessada en un termini de 30 dies hàbils. Aquest informe té una validesa de 3 mesos a partir de la data de la signatura que figura a l'informe. 

Qui ho pot sol·licitar

Persones estrangeres empadronades a Manlleu que pretenguin reagrupar a la seva familia i que compleixin els requisits següents:

Que tinguin el domicili habitual a Manlleu

Que siguin persones extrangeres extracomunitaries

Que disposin d'una autorització de residència renovada o en procés de renovació.

Documentació que cal aportar

 Passaport vigent complet

Autorització de residència renovada

Volant de convivència

Documentació de l'habitatge:

Cèdula d'habitabilitat

En cas de propietat: escriptura del registre de la propietat o bé amb tràmits iniciats i darrer rebut d'aigua, llum o gas.

En cas de lloguer: contracte de lloguer degudament registrat, darrer rebut de lloguer, darrer rebut d'aigua, llum o gas i rebut de la fiança. Cal que la vigència del contracte s'estengui com a mínim durant 12 mesos des de la data de la sol·licitud.

Taxa

Taxa de l'Ajuntament: 72€. En el moment de realitzar el tràmit aquesta taxa es pot pagar amb targeta bancària o bizum

Taxa de la Generalitat: 38,22€. La informació de pagament d'aquesta taxa la trobareu al formulari de la Generalitat. 

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen