Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Autorització d'ocupació de via amb material d'obres sense afectació al transit (contenidors, grues, plataforma elevadora, bastides,..)

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Autorització d'ocupació de via amb material d'obres sense afectació al transit (contenidors, grues, plataforma elevadora, bastides,..)

Autorització d'ocupació de via amb material d'obres sense afectació al transit (contenidors, grues, plataforma elevadora, bastides,..)

Aquest tràmit us permet obtenir l'autorització d'ocupació de la via pública amb material d'obra: contenidors, sacs, tanques, bastides o plataformes elevadores. 

Cal que consulteu les fitxes amb les condicions d'ocupació de la via segons el material utilitzat.

En el cas que l'ocupació de la via pública obligui a tallar el trànsit cal realitzar també el tràmit Autorització de tall de carrer

Termini de sol·licitud

Es recomana que la sol·licitud es realitzi un mínim de 7 dies abans de l'ocupació per tal de garantir l'autorització i/o revisió si cal de l'ocupació. En cas que es necessiti alguna comprovació la persona responsable de la inspecció d'obres contactarà amb vosaltres per tal de revisar o modificar la previsió i les condicions d'ocupació de la via.

Taxa

Contenidor petit o sac de runa: 6 €/dia o 20 €/setmana

Contenidor mitjà: 9 €/dia o 25 €/setmana

Contenidor gran: 12 €/dia o 35 €/setmana

Plataforma elevadora petita: 10 €/dia o 27 €/setmana

Plataforma elevadora gran: 12 €/dia o 35 €/setmana

Bastida per cada metre lineal: 4 €/setmana o 11 €/mes

Altres materials d'obra per cada m2: 8 €/dia, 20 €/setmana o 35 €/mes

En el moment de realitzar el tràmit es pot pagar amb targeta bancària o bizum

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen