Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Tramitació telemàtica

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal - sol.licitudEls camps marcats amb una (F) són obligatoris per les persones físiques (ciutadans/es), els marcats amb una (J) són obligatoris per les persones jurídiques (empreses) i els marcats amb una (A) per a tots dos.

Sol·licitant
Adreça a efectes de notificació
Altres mitjans de comunicació
Sol·licitud de cita amb:
Motiu de la sol·licitud

AntiRobots

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol•licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE MANLLEU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic): http://tramits.manlleu.cat