Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Links

Representa Info

Representa

L’Ajuntament de Manlleu s’ha adherit al servei REPRESENTA el registre electrònic comú d’apoderaments que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a disposició de les administracions públiques catalanes per tal de fer constar les representacions que la ciutadania, professionals i empreses atorguen a terceres persones per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

L’apoderament es pot atorgar a qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments:

  1. Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
  2. Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.
  3. Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

Podeu trobar més informació dels requisits i ús d’aquest servei al Portal de suport del Representa

ACCÉS AL REGISTRE D’APODERAMENTS
REPRESENTA DE L’AJUNTAMENT DE MANLLEU