Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 12:51:40

Concessió de la targeta d'armes de la categoria 4a


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la concessió de la targeta d'armes de la categoria 4a.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d''edat.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol en moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Administració de la Policia Local.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini màxim de 3 mesos des de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Adreçeu-vos a l''Administració de la Policia Local, aportant la sol·licitud emplenada i la documentació que s''assenyala en l''apartat "Documentació complementària".


--> Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Manlleu, 1a planta.

Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat