Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Concessió de la targeta d'armes de la categoria 4a


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la concessió de la targeta d'armes de la categoria 4a.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d''edat.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol en moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Administració de la Policia Local.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini màxim de 3 mesos des de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.