Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
07/07/2020 18:27:07

Sol.licitud de llicència de gual


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per a l'aprofitament intensiu de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles, modificant o rebaixant la vorera per facilitar l'accés a locals de guarda de vehicles ja sigui amb prohibició d'aparcament o no.

Només es concedirà el gual si existeix un accés possible i situat al davant de la façana del local de guarda de vehicles i si el local es destina exclusivament a la guarda de vehicles.

Persones destinatàries:
Persona propietària de l'immoble i el titular del local que es destinarà a la guarda de vehicles.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar l'ocupació pública per aparcar el vehicle.

Import:
18 € l'expedició de la placa.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials.

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria de Serveis Territorials.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini de 2 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Descripció del procés de tramitació:
Es presenta la sol·licitud a les oficines municipals, es trasllada als serveis tècnics i a la policia perquè emetin l''informe, un cop emesos aquests informes es trasllada a intervenció perquè emetin el seu informe, a continuació des de l''àrea de secretaria es fa una resolució conjunta per a totes les sol·licituds realitzades durant el mes immediat anterior.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat