Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Autorització d'encesa de foc en període de risc d'incendis (15/03 al 15/10)


Objecte:
Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit fer foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:
- Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat.
- Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
- Llençar objectes encesos.
- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
- Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Podeu realitzar el tràmit en línia directament a la Web de la Generalitat de Catalunya o bé demanar cita prèvia a l'Ajuntament.

Persones destinatàries:
Les persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l'envolta
Termini de sol·licitud:
Cal presentar la sol·licitud d'autorització per a fer foc amb un mínim de 10 dies d'antelació.
No es podrà realitzar la crema fins que no s'hagi obtingut la corresponent autorització per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Import:
Tràmit gratuït.