Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/01/2021 10:20:53

Autorització d'encesa de foc en període d'alt risc d'incendis (15/03 al 15/10)


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit fer foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

- Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat.
- Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
- Llençar objectes encesos.
- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
- Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.
Persones destinatàries:
Les persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l'envolta

Termini de sol·licitud:
En el període d'alt risc d'incendi, cal presentar la sol·licitud d'autorització per a fer foc amb un mínim de 10 dies d'antelació.

No es podrà realitzar la crema fins que no s'hagi obtingut la corresponent autorització per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Import:
Gratuït

Òrgan responsable de la resolució:
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

Termini de resolució:
No es podrà realitzar la crema fins que no s'obtingui l'autorització en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer la crema i les mesures pertinents que s'han de prendre per evitar el perill d'incendi.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.


La sol.licitud s'enviarà al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya que és qui té la competència d'autoritzar la crema. A la sol·licitud és obligatori que s'indiqui un telèfon mòbil i l'adreça del correu electrònic on s'enviarà l'autorització o la denegació.

No s'autoritzaran sol·licituds amb números fixes o números de mòbils inexistents.
A l'hora de realitzar l'activitat amb risc, és important dur el telèfon que s'ha fet constar a la sol·licitud a sobre, per tal de rebre les actualitzacions del pla Alfa (nivells de risc d'incendi, mitjançant les quals es poden anul·lar els permisos) i també per trucar al 112 en cas d'emergència. o bé rebre missatges d'alerta per l'activació del Pla Alfa.Com sol·licitar-ho telemàticament:
Cal que ho sol.liciteu des de la web de la Generalitat de Catalunya:

Tràmit d'autorització per a la realització d'activitats amb alt risc d'incendi
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat