Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
19/05/2019 10:51:53

Preinscripció a escoles bressol municipals


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Aquest tràmit us permet preinscriure i matricular alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques per als següents nivells:

Primer cicle d'educació infantil: P0, P1 i P2

Els centres docents han d'acceptar totes les sol·licituds de preinscripció, independentment del nombre de places de què disposin.

Tots els centres finançats amb fons públics es regeixen per la mateixa normativa de preinscripció i matriculació, ja siguin de titularitat pública o privada-concertada.

Persones destinatàries:
El pare, mare o tutor/a de l'alumne.

Termini de sol·licitud:

Preinscripció

Els ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants (o escoles bressol) públiques poden establir un calendari propi; aquest calendari s'ha de fer públic abans del 6 d'abril del 2018 i ha d'estar comprès entre el 23 d'abril i el 15 de juny de 2018.

En cas de no establir-ne cap de propi, el calendari és el següent:

- Oferta de places escolars: entre el 23 i el 25 d'abril de 2018
- Presentació de sol·licituds: del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018
- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2018
- Presentació de reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2018
- Sorteig del número de desempat: del 23 al 25 de maig de 2018
- Llista ordenada definitiva: 1 de juny de 2018

Matrícula

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 al 8 de juny de 2018

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud de preinscripció, i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Només podeu presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presenteu més d'una, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats. Evidentment, això no impedeix que pugueu sol·licitar més d'un centre: a la sol·licitud de preinscripció podeu indicar, per ordre de preferència, tots els centres on us interessa plaça.

Podeu presentar-ho a l'Escola Bressol que escolliu en primera opció.

IMPORTANT: Si heu fet la sol·licitud per internet també heu d'anar al centre a presentar-hi el resguard i la documentació.

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat