Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/03/2020 07:11:28

Preinscripció a escoles bressol municipals


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Aquest tràmit us permet preinscriure i matricular alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques per als següents nivells:

Primer cicle d'educació infantil: P0, P1 i P2

Els centres docents han d'acceptar totes les sol·licituds de preinscripció, independentment del nombre de places de què disposin.

Tots els centres finançats amb fons públics es regeixen per la mateixa normativa de preinscripció i matriculació, ja siguin de titularitat pública o privada-concertada.

Persones destinatàries:
El pare, mare o tutor/a de l'alumne.

Termini de sol·licitud:

Preinscripció

Els ajuntaments, en exercici de les seves competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants (o escoles bressol) públiques, poden establir un calendari propi; aquest calendari s'ha de fer públic abans del 5 d'abril de 2019 i ha d'estar comprès entre el 7 de maig i el 26 de juny de 2019.

En cas de no establir-ne cap de propi, el calendari és el següent:

- Oferta de places escolars: entre el 7 i el 9 de maig de 2019
- Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos
- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
- Presentació de reclamacions: del 5 a l'11 de juny de 2019
- Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny de 2019
- Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2019


Matrícula

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 19 al 26 de juny de 2019

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud de preinscripció, i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Només podeu presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presenteu més d'una, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats. Evidentment, això no impedeix que pugueu sol·licitar més d'un centre: a la sol·licitud de preinscripció podeu indicar, per ordre de preferència, tots els centres on us interessa plaça.

Podeu presentar-ho a l'Escola Bressol que escolliu en primera opció.

IMPORTANT: Si heu fet la sol·licitud per internet també heu d'anar al centre a presentar-hi el resguard i la documentació.

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat