Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Celebració de matrimoni civil


Objecte:
Aquest tràmit us permet fer la sol·licitud de celebració del matrimoni civil a l'Ajuntament de Manlleu.

No obstant això, cal que prèviament o simultàniament s'inicïï i se segueixi la tramitació de l'expedient al Registre Civil, organisme competent en aquesta celebració.

Persones destinatàries:
Dues persones físiques, una de les quals ha de constar inscrita al Padró Municipal d'Habitants de Manlleu.

Termini de sol·licitud:
Sempre que la tramitació de l'expedient al Registre Civil estigui en curs, s'acceptarà la sol·licitud fins a trenta dies abans de la data de la celebració.

Import:
- Sala de Sessions de l'Ajuntament de Manlleu: 122,5 €

- Auditori Roca del Museu Industrial del Ter: 122,5 €

- Jardins i Sala d'Exposicions de Can Puget: 225 €


Unitat tramitadora:
Gabinet d'Alcaldia.