Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
22/01/2021 12:56:19

Autorització d'ocupació de via per mudances sense afectació al trànsit


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'autorització d'ocupació de la via pública per a mudances sempre que no afecti al trànsit de vehicles: voreres, espais d'aparcament,...

En cap cas l'Ajuntament de Manlleu reservarà el lloc ni posant tanques ni qualsevol altre material per tal de reservar la via pública. Un cop el camió de mudances estigui aparcat la zona ha de quedar correctament senyalitzada per garantir la seguretat de la circulació.

En el cas que l'ocupació de la via pública obligui a tallar el trànsit cal realitzar el tràmit Autorització de tall de carrer.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que realitzi una mudança a Manlleu

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, sempre abans de iniciar l'activitat.

Import:
30 € per dia d'ocupació.

Us arribarà una carta de pagament amb l'import del total de dies que heu sol.licitat l'ocupació.

Observacions:
Cal posar el justificant de sol.licitud visible en el vehicle de mudances per tal que la Policia Local pugui garantir els dies sol.licitats de mudances.

En cas d'ocupar un aparcament en zona blava:

Un cop realitzada la sol.licitud cal dirigir-se a les oficines de l'aparcament municipal de la Plaça Fra Bernadí per tal que us indiquin l'import a pagar.


Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat