Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud de llicència per exposar o vendre mercaderies a la via pública davant de l'establiment fix


Objecte:
Sol.licitud de llicència per exposar o vendre mercaderies a la via pública davant de l'establiment fix durant tot l'any o durant uns mesos concrets.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'un establiment comercial o similar.

Termini de sol·licitud:
La sol.licitud s'ha de tramitar anualment

Import:
Un cop s'aprovi la llicència, s'enviarà una carta de pagament de la taxa que es calcula amb un import de 3,38€ per m2 i per mes sol.licitat.

Avís: la taxa es cobra per mesos sencers.