Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
14/07/2020 14:14:17

Autorització d'ocupació de via per mudances sense afectació al trànsit


Nivell 3. Iniciació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'autorització d'ocupació de la via pública per a mudances sempre que no afecti al trànsit de vehicles: voreres, espais d'aparcament,...

En el cas que l'ocupació de la via pública obligui a tallar el trànsit cal realitzar el tràmit Autorització de tall de carrer.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que realitzi una mudança a Manlleu

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, sempre abans de iniciar l'activitat.

Import:
30 € per dia d'ocupació.

Observacions:
Cal posar el justificant de sol.licitud i pagament visible en el vehicle de mudances per tal que els vigilants de zona blava o la Policia Municipal puguin garantir els dies sol.licitats de mudances.

En cas d'ocupar un aparcament en zona blava:

No cal pagar el tiquet de zona blava sempre hi quan hi hagi el justificant de sol.licitud de mudances al vehicle.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat