Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
22/01/2021 14:16:51

Presentació de queixes i suggeriments


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns, transmetent a l'Ajuntament de Manlleu les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat