Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
19/02/2018 16:55:53

Preinscripció als programes de formació i inserció (PFI - PTT)


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Els cursos permeten formar als joves en un ofici alhora que se'ls fa un itinerari personalitzat perquè puguin continuar la formació i el propi creixement personal.

A Manlleu es realitzen els cursos d'Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració i Auxiliar de pastisseria i fleca

Els alumnes que realitzen els curs tenen les següents oportunitats:
- Pràctiques en empresa (180h).
- Certificat del curs.
- Certificat de seguretat i higiene alimentària (manipulació d'aliments).
- Possibilitat d'inscriure's per realitzar el GESO a l'Escola d'Adults (sent menors de 18 anys).
- Facilitats i avantatges per presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau mig.
- Acompanyament individualitzat.

Persones destinatàries:
S'hi poden inscriure joves entre 16 i 21 anys i que NO tinguin l'ESO.

Termini de sol·licitud:

Calendari:
- Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
- Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 26 de maig de 2017
- Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 15 de maig al 5 de juny de 2017, segons la convocatòria individual feta pel centre
- Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 6 de juny de 2017
- Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017 (11 h, Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
- Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 7 al 9 de juny de 2017
- Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2017
- Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017
- Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017
- Període de matrícula: de l'1 al 8 de setembre de 2017

Observacions:

Puntuacions sobre criteris específics:

Formació:
- Si l'alumne/a al·lega no haver cursat cap PQPI en els darrers dos cursos: 20 punts
Cal presentar una declaració signada al respecte, d'acord amb el model oficial que es pot descarregar de la pàgina web del Departament d'Ensenyament.
- Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts
- Per la qualificació mitjana dels dos darrers nivells cursats a l'ESO dels que ja es disposa d'avaluació final: tants punts com la qualificació mitjana, calculada amb dos decimals.

Proximitat domicili:
- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts
- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts

Entrevista:
Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a: 0 punts, 10, 20 o 30 punts.


Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Oficina municipal d'escolarització (OME)


Com sol·licitar-ho presencialment:
Cal adreçar-se a:

SI-DRAL
C. de la Font, 12
Tel. 93 850 78 54
Horari:
De dilluns a divendres laborables de 10.00 a 14.00Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat