Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
24/01/2019 00:01:13

Preinscripció als programes de formació i inserció (PFI - PTT)


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Els cursos permeten formar als joves en un ofici alhora que se'ls fa un itinerari personalitzat perquè puguin continuar la formació i el propi creixement personal.

A Manlleu es realitzen els cursos d'Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració i Auxiliar de pastisseria i fleca

Els alumnes que realitzen els curs tenen les següents oportunitats:
- Pràctiques en empresa (180h).
- Certificat del curs.
- Certificat de seguretat i higiene alimentària (manipulació d'aliments).
- Possibilitat d'inscriure's per realitzar el GESO a l'Escola d'Adults (sent menors de 18 anys).
- Facilitats i avantatges per presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau mig.
- Acompanyament individualitzat.

Persones destinatàries:
S'hi poden inscriure joves entre 16 i 21 anys i que NO tinguin l'ESO.

Termini de sol·licitud:
Preinscripció

- Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018
- Presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2018
- Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 14 de maig a l'1 de juny de 2018, segons la convocatòria individual feta pel centre
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2018
- Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
- Presentació de reclamacions: del 5 al 7 de juny de 2018
- Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018
- Oferta final de places escolars: 2 de juliol de 2018
- Llista d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018

Matrícula

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 3 al 10 de setembre de 2018


Observacions:

Puntuacions sobre criteris específics:

Formació:
- Si l'alumne/a al·lega no haver cursat cap PQPI en els darrers dos cursos: 20 punts
Cal presentar una declaració signada al respecte, d'acord amb el model oficial que es pot descarregar de la pàgina web del Departament d'Ensenyament.
- Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts
- Per la qualificació mitjana dels dos darrers nivells cursats a l'ESO dels que ja es disposa d'avaluació final: tants punts com la qualificació mitjana, calculada amb dos decimals.

Proximitat domicili:
- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts
- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts

Entrevista:
Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a: 0 punts, 10, 20 o 30 punts.


Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Oficina municipal d'escolarització (OME)


Com sol·licitar-ho presencialment:
Cal adreçar-se a:

SI-DRAL
C. de la Font, 12
Tel. 93 850 78 54
Horari:
De dilluns a divendres laborables de 10.00 a 14.00Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat