Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Aportació de documentacio i/o al·legacions a un expedient


Objecte:
Aquest tràmit us permet aportar documentació i/o al·legacions a un expedient ja obert, ja sigui per petició explícita de l'Ajuntament en la que se us sol·liciti que aporteu o subsaneu determinada documentació, o bé per iniciativa vostra.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica a la que s'ha requerit o qualsevol altra interessada en un expedient.

Termini de sol·licitud:
En el cas de subsanacions de requeriments fets per l'Ajuntament, el termini indicat al requeriment que es comptarà a partir de l'endemà de la data de notificació a l'interessat.
En la resta de casos en qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
La unitat responsable de la tramitació serà la unitat gestora de l'expedient al qual fa referència la documentació i/o al·legacions presentades.

Òrgan responsable de la resolució:
L'òrgan responsable de la resolució, si escau, dependrà del tipus de procediment al que faci referència l'expedient.

Termini de resolució:
Termini general màxim de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent.