Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:45:17

Aportació de documentacio i/o al·legacions a un expedient


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet aportar documentació i/o al·legacions a un expedient ja obert, ja sigui per petició explícita de l'Ajuntament en la que se us sol·liciti que aporteu o subsaneu determinada documentació, o bé per iniciativa vostra.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica a la que s'ha requerit o qualsevol altra interessada en un expedient.

Termini de sol·licitud:
En el cas de subsanacions de requeriments fets per l'Ajuntament, el termini indicat al requeriment que es comptarà a partir de l'endemà de la data de notificació a l'interessat.
En la resta de casos en qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
La unitat responsable de la tramitació serà la unitat gestora de l'expedient al qual fa referència la documentació i/o al·legacions presentades.

Òrgan responsable de la resolució:
L'òrgan responsable de la resolució, si escau, dependrà del tipus de procediment al que faci referència l'expedient.

Termini de resolució:
Termini general màxim de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital.

Inicieu la tramitació, a continuació ompliu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat