Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Aportació de documentacio i/o al·legacions a un expedient


Objecte:
Aquest tràmit us permet aportar la documentació en cas de requeriment per part de l'Ajuntament o bé presentar una al.legació a un expedient obert.
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica a la qual s'ha requerit la documentació o bé presenta una al.legació.
Termini de sol·licitud:
En el cas de requeriments fets per l'Ajuntament, el termini indicat al requeriment que es comptarà a partir de l'endemà de la data de notificació a l'interessat.
En la resta de casos en qualsevol moment.
Import:
Tràmit gratuït.
Termini de resolució:
Termini general màxim de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent.
Òrgan responsable de la resolució:
L'òrgan responsable de la resolució, si escau, dependrà del tipus de procediment al que faci referència l'expedient.