Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Consulta prèvia de classificació de l'activitat


Objecte:
Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques que volen exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.
Termini de sol·licitud:
Sempre prèviament a l'inici de l'activitat.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Import:
113,50 €

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme