Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'aparcament en zona verda


Objecte:
Autorització per a aparcar a una de les 3 zones verdes d'estacionament controlat de Manlleu en qualitat de persona resident o bé titular d'una activitat comercial dins la zona.
Persones destinatàries:
Persones empadronades a les zones definides d'aparcament en zona verda o bé titulars d'una activitat comercial
Condicions:
- Els vehicles autoritzats per a aparcar a les zones verdes no poden superar les 9 places, ni els 6m de longitud ni els 3500kg de pes màxim autoritzat (PMA)
- És imprescindible estar donat d'alta de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica al municipi i haver realitzat el pagament de l'exercici anterior
- No es garanteix que es disposi de places lliures en tot moment, ja que està subjecte a la rotació de vehicles
- Només es podran utilitzar les places d'aparcament d'una de les zones A, B o C en funció de la ubicació de l'habitatge o de l'activitat comercial (consulteu els documents amb informació de cada zona)
Import:
- L'alta a la zona verda és gratuïta
- Per aparcar caldrà treure un tiquet a les màquines expenedores de les zones d'aparcament regulat amb un cost de 0,20€ al dia o 1€ setmanal.
Termini de resolució:
Un cop l'Ajuntament comprovi les dades requerides per a autoritzar l'aparcament, rebreu un correu electrònic confirmant que ja podeu accedir als aparcament de zona verda o bé requerint-vos les dades que siguin necessàries per tal de poder-ho tramitar.

AVÍS: ja no hi ha cap adhesiu d'acreditació al vehicle. Les persones que controlen l'aparcament regulat ja disposen d'una aplicació amb la consulta de totes les matricules i la zona autoritzada.

Models de documentació complementària a la sol·licitud