Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
02/06/2020 12:14:13

Autorització d'aparcament en zona verda per a persona resident


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
La zona verda d'aparcament controlat està reservat per a ús exclusiu de les persones residents dels carrers on s'ha establert el control mitjançant parquímetres. A més, aquestes persones gaudeixen una tarifa especial que els permet aparcar fins a 1 dia i fins a 1 setmana com a màxim a un preu molt reduït.

Un cop s'ha comprovat els requisits per tenir la condició de resident autoritzat, se us facilitarà una targeta/ahesiu amb la matricula impresa que s'haurà de col.locar de manera visible en el vehicle i les dades que haureu d'introduir a la màquina expenedora de tiquets.

La tarifa bonificada només és aplicable a les zones verdes i no és possible fer-la servir per aparcar a cap zona blava.

Podeu consultar la informació dels imports i el mapa de les zones a Aparcaments de zona blava, verda i taronja de Manlleu.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona que compleixi els requisits següents:

a) La persona titular del vehicle ha d'estar empadronada en un dels domicilis situats dins de les zones d'aparcament controlat per parquímetres (vegeu les excepcions d'aquest requisit a l'apartat de supòsits especials relatius a la titularitat del vehicle).

b) El vehicle ha d'estar definit com a turisme a la seva fitxa tècnica.

c) El vehicle ha d'estar donat d'alta de l'Impost municipal de vehicles de tracció mecànica dins de les zones d'aparcament controlat per parquímetres.

d) L'Impost municipal de vehicles de tracció mecànica de l'exercici anterior ha d'estar pagat.


Supòsits especials relatius a la titularitat del vehicle::

a) S'admet que la persona sol·licitant sigui posseïdora del vehicle mitjançant un contracte de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos. En aquest supòsit cal aportar una còpia del contracte subscrit al seu nom i una còpia del permís de circulació.

b) S'admet que el vehicle sigui propietat d'una empresa en la qual la persona sol·licitant hi treballi o amb la qual mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis si és treballador/a autònom/a. En aquests supòsits cal aportar còpia del document que acrediti la relació laboral i cal aportar també una còpia del permís de circulació.

Si l'empresa és posseïdora del vehicle mitjançant un contracte de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos, caldrà aportar una còpia d'aquest contracte a nom de l'empresa a més de la còpia del permís de circulació i de la còpia del document que acrediti la relació laboral de la persona sol·licitant amb l'empresa posseïdora del vehicle.Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al'Oficina d'Atenció Ciutadana.


Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat