Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/03/2018 18:41:00

Sol·licitud general


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet presentar una sol·licitud al registre general de l'Ajuntament de Manlleu, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, en tot cas, d'acord amb el termini establert al tràmit específic.

Import:
Import gratuït, sens perjudici de les taxes o preus establerts als tràmits específics.

Unitat tramitadora:
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.

Òrgan responsable de la resolució:
L'òrgan responsable de la resolució, si escau, dependrà del motiu de la sol·licitud.

Termini de resolució:
Termini general màxim de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol·licitar-ho telefònicament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat