Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/03/2020 07:18:43

Drets en matèria de protecció de dades personals


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet:

1.- Obtenir informació sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

2.- Rectificar les dades personals que consten en els fitxers de dades de l'Ajuntament quan siguin errònies o incompletes.

3.- Suprimir les dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservis durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.

4.- Sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals quan no sigui necessari el consentiment per tractar les dades (sempre que no hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari) i quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Només es pot exercir aquest dret si no ha passat un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

EXCEPCIONS:

Si hi ha una prohibició legal.
Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
Per qüestions de seguretat pública.
Per protegir els drets i les llibertats de tercers.
Per necessitats d'una investigació policial.
Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Secretaria
Termini de resolució:
Cal donar resposta en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud, tant si l'Ajuntament té les dades com si no les té.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar en l'apartat "Preguntes més freqüents" els certificats digitals admesos.

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat