Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
12/05/2021 20:20:12

Comunicació prèvia d'obres


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Comunicació prèvia de les obres que consten a l'Annex I que trobareu al final de la fitxa, sempre i quan siguin en sòl urbanitzable i no afectin a edificis protegits.
En la sol.licitud és indispensable informar del número de referència cadastral i del pressupost de les obres.

Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.

Import:
Taxa de gestió: 20 €

ICIO: 3,78% del pressupost

Ocupació de via pública: 0,45 € / m2 x dia

Avís:
Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.

Termini de resolució:
En tractar-se d'obres de comunicació prèvia no s'emet resolució.

L'obra comunicada es pot dur a terme a partir del moment en què s'ha efectuat la comunicació.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesosInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat