Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació prèvia d'obres


Objecte:
Comunicació prèvia de les obres que consten a l'Annex I que trobareu al final de la fitxa, sempre i quan siguin en sòl urbanitzable i no afectin a edificis protegits.
*En cas que necessiteu ocupar la via pública també cal que sol.liciteu l'autorització a: Ocupació de via pública per obres
Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.
Import:
Taxa de gestió: 69 €
ICIO: 3,78% del pressupost
Avís:
Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.
Termini de resolució:
En tractar-se d'obres de comunicació prèvia no s'emet resolució.
L'obra es pot dur a terme a partir del moment en què s'ha efectuat la comunicació.