Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades)


Objecte:
Aquest tràmit és necessari per ocupar i utilitzar l'edificació o immoble sempre que s'hagi sol.licitat una llicència d'obres amb projecte un cop aquestes han finalitzat totalment.
Només es podrà ocupar i utilitzar un cop hagi transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació o de la seva esmena.
Persones destinatàries:
Persones propietàries de l'habitatge

Termini de sol·licitud:
Fins a un mes des de la data de finalització de l'obra i abans de la utilització de l'immoble.
Import:
- Habitatge unifamiliar/individual: 115 €
- Per cada bloc plurifamiliar: 180 €
- Per cada nau industrial o comercial:
-> Indústria entre mitgeres (zona H): 115 €
-> Indústria aïllada (zona L): 140 €
- Per cada local comercial: 108 €
La tramitació en línia de la sol.licitud permet realitzar directament el pagament amb targeta de crèdit.