Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 22:11:30

Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades)


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit és necessari per ocupar i utilitzar l'edificació o immoble sempre que s'hagi sol.licitat una llicència d'obres amb projecte un cop aquestes han finalitzat totalment.

Només es podrà ocupar i utilitzar un cop hagi transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació o de la seva esmena.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de sol·licitud:
Fins a un mes des de la data de finalització de l'obra i abans de la utilització de l'immoble.

Import:
- Habitatge unifamiliar/individual: 75 €
- Per cada bloc plurifamiliar: 115 €
- Per cada nau industrial o comercial:
-> Indústria entre mitgeres (zona H): 105 €
-> Indústria aïllada (zona L): 120 €
- Per cada local comercial: 100 €

La tramitació en línia de la sol.licitud permet realitzar directament el pagament amb targeta de crèdit.
Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat