Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 13:59:20

Certificat de serveis prestats empleats públics


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar el certificat de serveis prestats a l'Ajuntament de Manlleu.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física que presti o hagi prestat els seus serveis com a empleat/ada a l'Ajuntament de Manlleu.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
5 €

Unitat tramitadora:
Àrea d'Organització, Persones i Administració Electrònica.

Termini de resolució:
El certificat s'emetrà en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·liciud i pagament de la taxa corresponent.

Com sol·licitar-ho presencialment:
La tramitació presencial només serà vàlida per a les persones que no es trobin en situació d'alta amb l'Ajuntament.

Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat