Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Tall de carrer amb afectacions de trànsit


Objecte:
Comunicació de tall de carrer (total o parcial) que afecti al trànsit de vehicles.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que necessiti dur a terme un tall del carrer (total o parcial) pels motius de mudances, obres, etc...
Termini de sol·licitud:
Les sol·licituds de tallament cal presentar-les amb una antelació mínima de 24 hores donat que pel contrari no podran ser autoritzades, en excepció els tallaments per raó d'urgència, els quals cal dirigir-se a la recepció de la policia per autoritzar-los si s'escau.
Import:
Via principal:
Tallament total: 60 € / hora
Tallament parcial (1 carril): 30 € / hora
Via secundària:
Tallament total: 40 € / hora
Tallament parcial (1 carril): 20 € / hora
Via local:
Tallament total: 20 € / hora
Tallament parcial (1 carril): 10 € / hora

Podeu consultar la classificació dels carrers al Mapa de Mobilitat i Transport de Manlleu (SITUAM)


Termini de resolució:
Un cop la Policia hagi comprovat que el tall es pot realitzar, caldrà que en el moment de tallar el carrer la persona responsable truqui a la Policia per informar i que torni a trucar en el moment de tornar a obrir el carrer per tal que la Policia ho comprovi.
La carta de pagament que s'enviarà a posterior es basarà amb l'informe de Policia per tal de calcular l'import a pagar segons el tipus de carrer i les hores de tallament.
Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria de Seguretat Ciutadana