Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol·licitud del servei de teleassistència


Objecte:
Es tracta d'un aparell connectat les 24 hores a una central d’alarmes per avisar en cas d’emergència. Garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat a les persones en situació de risc per causa de la seva edat o a la seva dependència:
- Atenció directa des de la central per a situacions d'emergència.
- Servei tècnic personalitzat: instal·lació, manteniment,assessorament tècnic, baixa i retirada dels aparells.
- Complements de seguretat: detectors de moviment o intrusisme, detectors de foc i fum, detectors de monòxid de carboni, unitat de vídeo.
Persones destinatàries:
Persones grans o amb discapacitat empadronades a Manlleu que viuen soles tot el dia o part del dia, o bé viuen amb altres persones que també són grans o tenen discapacitat.
Tenen prioritat les persones:
- Majors de 80 anys
- Sense família o sense relacions familiars
- Amb problemes de mobilitat
- Amb alguna malaltia greu
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
El servei ofereix 3 tipus d’aparells en funció de les necessitats de la persona usuària:
- Usuari tipus A (persona principal titular): 8,66 €/mes
- Usuari tipus B (beneficiari no titular): 3,79 €/mes
- Usuari tipus C (beneficiari no titular sense capacitat per fer ús del servei tot sol): 1,16 €/mes
*L’administració pública paga el 58% del cost del servei.