Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
07/07/2020 18:05:58

Sol·licitud de Teleassistència


Nivell 1. Informació
Objecte:
Sol.licitud per a disposar d'un aparell connectat les 24 hores a una central d’alarmes per avisar en cas d’emergència.
Unitat tramitadora:
Area de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum
Persones destinatàries:
Persones grans o amb discapacitat, que viuen soles tot el dia o part del dia, o viuen amb altres persones que també són grans o tenen discapacitat.

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat