Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Ocupació de via per obres o manteniment de façanes sense afectació al transit (contenidors, grues, bastides,..)


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'autorització d'ocupació de la via pública per motiu d'obres. És imprescindible haver sol.licitat la comunicació o llicència d'obres prèviament.

En el cas que l'ocupació de la via pública obligui a tallar el trànsit cal realitzar el tràmit Autorització de tall de carrer.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Import:
Ocupació de via pública: 0,45 € / m2 x dia

L'import total de la ocupació de via es paga en el moment de realitzar la sol.licitud.

Si realitzeu la tramitació en línia caldrà que pagueu al final del tràmit amb targeta bancària.