Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 22:15:01

Ocupació de via per obres o manteniment de façanes sense afectació al transit (contenidors, grues, bastides,..)


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'autorització d'ocupació de la via pública per motiu d'obres, en el cas que ja hagueu presentat una comunicació o llicència d'obres i no ho haguéssiu informat en el moment de la sol.licitud.

En el cas que l'ocupació de la via pública obligui a tallar el trànsit cal realitzar el tràmit Autorització de tall de carrer.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Import:
Ocupació de via pública: 0,45 € / m2 x dia

Avís:
Aquesta taxa es troba delegada a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paga a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.
Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat o identificador digital: idCAT, idCATmòbil, Mobile Connect, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat