Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Autorització d'ocupació de via amb material d'obres sense afectació al transit (contenidors, grues, plataforma elevadora, bastides,..)


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'autorització d'ocupació de la via pública amb material d'obra: contenidors, sacs, tanques, bastides o plataformes elevadores. Un cop realitzada la sol.licitud s'autoritzarà l'ocupació o bé la persona responsable de la inspecció d'obres municipal contactarà amb vosaltres per tal de revisar les condicions d'ocupació si és el cas. Cal que consulteu les fitxes amb les condicions d'ocupació de la via segons el material utilitzat que trobareu al final d'aquesta pàgina.
*En el cas que l'ocupació de la via pública obligui a tallar el trànsit cal realitzar el tràmit Autorització de tall de carrer.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui ocupar la via pública amb material d'obra.
Termini de sol·licitud:
Es recomana que la sol.licitud es realitzi un mínim de 7 dies abans de l'ocupació per tal de garantir l'autorització i/o revisió si cal de l'ocupació.
Import:
- Contenidor petit o sac de runa: 6 € al dia o 20 € la setmana
- Contenidor mitjà: 9 € al dia o 25 € la setmana
- Contenidor gran: 12 € al dia o 35 € la setmana
- Plataforma elevadora petita: 10 € al dia o 27 € la setmana
- Plataforma elevadora gran: 12 € al dia o 35 € la setmana
- Bastida per cada metre lineal: 4 € la setmana o 11 € al mes
- Altres materials d'obra per cada m2: 8 € al dia, 20 € la setmana o 35 € al mes

*L'import total de la ocupació de via es paga en el moment de realitzar la sol.licitud.
Termini de resolució:
Un cop revisada la sol.licitud si les dades i la documentació aportada són correctes s'autoritzarà l'ocupació de via en un termini aproximat d'una setmana. En cas que es necessiti alguna comprovació la persona responsable de la inspecció d'obres contactarà amb vosaltres per tal de revisar la previsió i les condicions d'ocupació de la via.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia