Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:39:01

Sol.licitud d'espai de treball al Lab Coworking


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:

Aquest tràmit permet sol·licitar l'accés a una plaça de treball compartit de caràcter fixe del servei públic municipal denominat LAB ESPAI DE COWORKING MANLLEU, equipament ubicat a l'edifici municipal situat al carrer Prior Tarafa, 11, de Manlleu.

L'equipament disposa de 8 places de treball compartit de caràcter fixe.

Persones destinatàries:

Podran ser persones usuàries de caràcter fixe: les empreses, les iniciatives d'economia social i solidària, i les persones emprenedores.

Els espais de treball compartit no es limiten a cap activitat concreta més enllà de la seva adequació a l'objectiu de l'equipament. Els principis inspiradors dels criteris de selecció que han de determinar la compatibilitat del projecte empresarial amb l'objectiu o raó de ser del LAB ESPAI DE COWORKING MANLLEU són:

- Comunitat
- Proactivitat i obertura
- Innovació tecnològica
- Intercooperació i col·laboració
- Impacte i compromís amb el municipi, el territori i les persones
- Responsabilitat social i empresarial

Aquesta compatibilitat serà analitzada pel personal tècnic de l'OPE d'acord a la relació existent entre l'objectiu de l'equipament i el model i estratègia de negoci de la persona física o jurídica aspirant.

Per valorar els projectes empresarials de les persones emprenedores i empreses aspirants es prendran en consideració els següents criteris:

- Viabilitat tècnica, comercial i econòmica del projecte empresarial.
- Credibilitat i capacitat de les persones emprenedores del projecte.
- Factors d'innovació en el producte, servei o procés relacionat amb l'activitat.
- Possibilitat i viabilitat d'intercooperació empresarial.
- La descripció del projecte empresarial aportada a sol·licitud d'ingrés.
- Responsabilitat social empresarial.


Termini de sol·licitud:

Es poden presentar sol·licituds en qualsevol moment.
En cas que totes les places estiguin ocupades, la sol·licitud quedarà reservada per a la seva valoració fins que hi hagi disponibilitat.

Import:

El tràmit de sol·licitud és gratuït.

Les empreses o persones emprenedores aspirants que hagin estat seleccionades hauran de pagar el preu públic aprovat per l'Ajuntament:

Lloguer d'una plaça fixa de treball compartit: 85,00€ mensuals (IVA no inclòs).

A més, les empreses o persones emprenedores usuàries estan obligades a satisfer, juntament amb la primera quota mensual, la quantitat equivalent a un mes d'autorització en concepte de dipòsit, la qual es retornarà a l'empresa quan deixi el LAB ESPAI DE COWORKING MANLLEU, sense que s'hagi produït cap causa que provoqui la retenció d'aquest dipòsit.


Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Òrgan responsable de la resolució:
Junta de govern

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar en línia.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat