Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud d'espai de treball al Lab Coworking


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar l'accés a una plaça de treball compartit de caràcter fixe del servei públic municipal denominat LAB ESPAI DE COWORKING MANLLEU, equipament ubicat a l'edifici municipal situat al carrer Prior Tarafa, 11, de Manlleu.
L'equipament disposa de 8 places de treball compartit de caràcter fixe.
Persones destinatàries:
Podran ser persones usuàries de caràcter fixe: les empreses, les iniciatives d'economia social i solidària, i les persones emprenedores.
Els espais de treball compartit no es limiten a cap activitat concreta més enllà de la seva adequació a l'objectiu de l'equipament. Els principis inspiradors dels criteris de selecció que han de determinar la compatibilitat del projecte empresarial amb l'objectiu o raó de ser del LAB ESPAI DE COWORKING MANLLEU són:
- Comunitat
- Proactivitat i obertura
- Innovació tecnològica
- Intercooperació i col·laboració
- Impacte i compromís amb el municipi, el territori i les persones
- Responsabilitat social i empresarial
Aquesta compatibilitat serà analitzada pel personal tècnic de l'OPE d'acord a la relació existent entre l'objectiu de l'equipament i el model i estratègia de negoci de la persona física o jurídica aspirant.
Per valorar els projectes empresarials de les persones emprenedores i empreses aspirants es prendran en consideració els següents criteris:
- Viabilitat tècnica, comercial i econòmica del projecte empresarial.
- Credibilitat i capacitat de les persones emprenedores del projecte.
- Factors d'innovació en el producte, servei o procés relacionat amb l'activitat.
- Possibilitat i viabilitat d'intercooperació empresarial.
- La descripció del projecte empresarial aportada a sol·licitud d'ingrés.
- Responsabilitat social empresarial.
Termini de sol·licitud:
Es poden presentar sol·licituds en qualsevol moment. En cas que totes les places estiguin ocupades, la sol·licitud quedarà reservada per a la seva valoració fins que hi hagi disponibilitat.
Import:
Les empreses o persones emprenedores aspirants que hagin estat seleccionades hauran de pagar el preu públic aprovat per l'Ajuntament.
Podeu consultar els imports i les condicions vigents a l'apartat de Normativa d'interès
Òrgan responsable de la resolució:
Junta de govern