Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
02/06/2020 14:25:45

Comunicació de dades bancàries per a pagaments a creditors


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Els proveïdors i altres creditors han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Manlleu faci el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

Persones destinatàries:
Persones jurídiques o físiques que rebin transferències econòmiques de l'Ajuntament

Termini de sol·licitud:
Cal enviar aquest document abans de que l'Ajuntament realitzi la transferència bancària

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment en el cas de sol.licitar-lo una persona física. Les empreses, entitats, associacions, fundacions o centres educatius estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Us podeu dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Aquest document també el podeu adjuntar amb la documentació requerida en els plecs de clàusules administratives dels contractes.


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat