Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/01/2021 10:06:20

Comunicació de dades bancàries per a pagaments a creditors


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Els proveïdors i altres creditors han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Manlleu faci el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

Persones destinatàries:
Persones jurídiques o físiques que rebin transferències econòmiques de l'Ajuntament

Termini de sol·licitud:
Cal enviar aquest document abans de que l'Ajuntament realitzi la transferència bancària

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment en el cas de sol.licitar-lo una persona física. Les empreses, entitats, associacions, fundacions o centres educatius estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Us podeu dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Aquest document també el podeu adjuntar amb la documentació requerida en els plecs de clàusules administratives dels contractes.


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat