Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 13:49:18

Comunicació de dades bancàries per a pagaments a creditors


Nivell 1. Informació
Objecte:
Amb aquest document els proveïdors i altres creditors han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Manlleu faci el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Econòmics
Com sol·licitar-ho presencialment:
Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé juntament amb la documentació requerida en els plecs de clàusules administratives dels contractes.

Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat