Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament familiar


Objecte:
El departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d'adeqüació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupament i les dels familiars que pretén reagrupar.
Persones destinatàries:
Persones estrangeres que estiguin empadronades a Manlleu i que pretenguin reagrupar la seva familia.
Termini de sol·licitud:
Import:
Taxa de tramitació de l'Ajuntament: 70 €
Taxa de tramitació de la Generalitat de Catalunya: 38,22 €
Condicions:
El llindar màxim de l'ocupació de l'habitatge és:
- 1 persona per habitació >5m2
- 2 persona per habitació >8m2
- 3 persona per habitació >12m2
Termini de resolució:
Òrgan responsable de la resolució: