Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Informe d'arrelament social


Objecte:
L'Ajuntament elaborarà una proposta d'informe que es farà arribar a la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social i Familia, la qual emetrà l'informe d'arrelament favorables o desfavorables en funció que s'acrediti suficientment que es compleixen els requisits exigits.
Persones destinatàries:
Persones estrangeres que estiguin empadronades a Manlleu i pretenguin regularitzar la seva situació administrativa per la via d'arrelament social.
Termini de sol·licitud:
Import:
10 €
Termini de resolució:
Òrgan responsable de la resolució: