Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Informe d'adeqüació de l'habitatge per renovació del permís de residència


Objecte:
El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per la Immigració, emetrà un informe de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que es pretén reagrupar.

Persones destinatàries:
Persones estrangeres que estiguin empadronades a Manlleu i necessitin renovar el permís de residència dels familiars que havia reagrupat (en cas que hagi canviat de domicili)

Import:
Taxa de tramitació de l'Ajuntament: 70 €
Taxa de tramitació de la Generalitat de Catalunya: 38,22 €

Condicions:
El llindar màxim de l'ocupació de l'habitatge és:

- 1 persona per habitació >5m2
- 2 persona per habitació >8m2
- 3 persona per habitació >12m2

Juntament amb la sol.licitud cal presentar:

- Passaport vigent
- Autorització de la residència renovada
- Volant de convivència
- Documentació d'ocupació de l'habitatge:

En cas de lloguer:
El contracte degudament registrat i amb una vigència de com a mínim 12 mesos des de la data de sol.licitud, el rebut de la fiança, el darrer rebut del lloguer i el darrer rebut d'aigua, llum i/o gas.

En cas de propietat:
Escriptura de propietat degudament registrada al Registre de la Propietat o amb els tràmits iniciats i els darrers rebuts d'aigua, llum i/o gas.

Com sol·licitar-ho presencialment:
L'horari de recollida de documentació és els dimecres de 9h a 13h i cal sol.licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.