Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Informació o queixa a la Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)


Objecte:
L'OMIC té com a objectiu ajudar als consumidors i usuaris en la defensa dels seus drets i donar la informació necessària sobre aquelles problemàtiques que els afecta en temes de consum.

Persones destinatàries:
- Persones físiques o jurídiques de Manlleu que han adquirit bens o serveis tant en comerços com a través de professionals del nostre municipi i d'altres poblacions que estiguin en territori estatal o europeu. Que han contractat de manera presencial en un establiment, de manera telefònica, en el mateix domicili o amb comerç electrònic.

- Persones consumidores d'altres poblacions que han adquirit bens o serveis proporcionats per professionals o comerços de Manlleu.


Import:
Gratuït

Observacions:
- És necessari que el propi consumidor hagi fet arribar a l'empresa la seva reclamació. Si en el termini d'un mes, el consumidor no ha rebut cap resposta o la que ha rebut per part de l'empresa no li satisfà és quan pot dirigir-se a les nostres dependències per iniciar un procès de mediació si s'escau.

- Juntament amb el model de reclamació/mediació és necessari aportar tota la documentació que faci referència a la reclamació i/o denuncia que presenteu: còpia de contractes signats, rebuts, factures, tiquets de compra, números de referència o incidència en les gestions telefòniques relacionades amb els serveis bàsics, publicitat vinculant, etc

Consulteu tota la informació d'interès a Oficina Municipal d'Informació al Consumidor