Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència d'instal.lació d'atraccions i parades de fira


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència d'ocupació temporal de la via pública per a la instal.lació d'atraccions i/o parades de fira, en parcs o fires d'atraccions del municipi durant la Festa Major o en festes de barri.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'una atracció, parada de fira o similar.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment de l'any i com a màxim 15 dies abans de l'ocupació.
Import:
Preu global per tots els dies que duri l'activitat:
- Fins a 24m2 o sense parada fixa: 89,65 €
- Més de 24m2 i fins a 40m2: 105,60 €
- Més de 40m2 i fins a 90m2: 142,75 €
- Més de 90m2 i fins a 150m2: 222,40 m2
- Més de 150m2: 365,70 €
- Caravanes, cases vivenda o similars: 25 € (preu unitari)
- Garantia per obtenció de llicència: 200 €
Beneficis fiscals:
Aquestes tarifes tindran una bonificació del 50% quan es tracti d'atraccions instal.lades amb motiu de la celebració de les festes dels diferents barris del municipi.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia